BIZZ

Itäväylän Lakiasema

Palvelut
Toimisto palvelee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä erilaisissa oikeudellisissa asioissa ja ongelmissa. Toimeksiantoja hoidetaan sopimuksen mukaisesti.

Esimerkit oikeudenaloista:
• Asuminen ja kiinteistöoikeus
• Kauppa-, kuluttaja - ja sopimusoikeus
• Perhe- ja perintöoikeus
avioehdot, edunvalvonta, lastenhuoltajuus, testamentit, perunkirjoitukset.
• Rikosoikeus
• Työoikeus
• Viranomaishakemukset, korvaukset ja hallinnolliset asiat
• Vastuu- ja vahingonkorvausoikeus
• Yritys ja yhteisöoikeus