BIZZ

Laskutusperusteet

Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän tai laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys sekä asian kiireellisyys.

Alkuneuvottelu oikeudellisen tarpeen kartoittamiseksi on maksuton.

Asiakkaan kanssa selvitetään hänen mahdollinen oikeusturvaetu koti- tai muihin vakuutuksiin liittyen. Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetulle lakimiesavun käytöstä riita-, rikos- ja hakemusasioissa aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Samoin selvitetään mahdollinen oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin.

Laskutusperusteet selvitetään asiakkaalle ennen toimeksiannon vastaanottamista ja asiakkaan pyytäessä laskutusperusteista annetaan etukäteen myös kustannusarvio.